Salsbury Scooter 1946

En exklusiv bilmotorcykelSalsburyscooter_1946-2_1200

Scooter är namnet på ett fordon av typisk amerikansk karaktär. Det är egentligen en motorcykel fast med många bilbetonade detaljer och finesser. I Amerika år dessa scooters rätt populära och den modell, som här presenteras, Salsbury Super Scooter, har nog kommit bra nära fulländningen. Den representeras här i Sverige av Bulls Produkter. Om den är någonting för den svenska marknaden får väl framtiden utvisa.

Hjulens upphängning är av samma typ som den, man finner hos landningsställen på de flesta flygplan. De sitter alltså inte i en dubbel gaffel utan de kan lätt och smidigt. av- och påmonteras liksom hjulen på en bil. För att utföra denna procedur fordras ingen domkraft utan man lutar helt enkelt scootern åt sidan så blir hjulen fria. Motorn är en Salsbury Modell 600, encylindrig. luftkyld och sidventilad motor. Den ger vid 3.200 varv/min 6.5 hästkrafter.

Koppling och växellåda – och här kommer vi till det mest intressanta – är helt automatiska. Kopplingen är fjäderbelastad och kopplar automatiskt till motorn, när denna kommit upp i rätt varvantal. Växellådans verkningssätt kan i grova drag liknas vid remskivornas utväxlingsanordning på en elektrisk bänk- eller pelarborrmaskin. Remmen är i det här fallet kilformad och remskivorna tvådelade. (Se skissen nedan) Dessas insidor är konformade och den ena delen av remskivan är förskjutbar i axelns längdriktning. Genom denna anordning kan alltså gapet mellan remskivans båda koniska delar varieras och den kilformade remmens anliggningspunkt flyttas närmare eller längre ifrån axelns mittpunkt. Med andra ord, man har kommit fram till remskivor med variabel anliggningsradie för remmen, alltså den enklaste utgångspunkten får utväxlingsförändringar. Den fjäderanordning, som automatiskt reglerar utväxlingsförhållandet mellan motorn och det drivande hjulet, är genialiskt konstruerad men det skulle ta alldeles för mycket plats i anspråk att söka närmare förklara dess funktionssätt. Sign. CHOKE.

Beskrivning på genomskärningsskissen nedan:
1. Förkromad fjädrande stötfångare.
2. Framgaffel av aeroplantyp med teleskopisk spiralfjädring.
3. Bromspedal.
4. Kickstartpedal.
5. Hastighetsmätare
6. Bensintank och bakom denna plats får reservhjul och bagage.
Salsburyscooter_1946-1_1200

Lämna ett svar